Kullanım Koşulları

Rumeli Mezat web sitesinde satılacak tüm eserlerin satışı ile ilgili olarak düzenlenen tüm koşulların çok dikkatle okunmasını öneririz. Web Sitemizde Teklif Usulü ve Muhammen Bedelli ürünlerin yer aldığı karma kataloglar, Lotlar yer alabilir. Bu değer mal sahibinin kabul ettiği bir değer olup, söz konusu eser bu değerin altında satılamaz.

Muhammen Bedel

Web Sitemizde ve kataloglarda yer alan her eser için uzmanlar tarafından mezatta satılabilecek tahmini değer (muhammen bedel) tespit edilmiştir. Muhammen bedel eserin kondisyonu, enderliği, kalitesi, provenans (önceki sahiplerinin tarihçeleri),kim için yapıldığı, kimin kullandığı gibi hesaba katılarak tespit edilmiştir. Muhammen bedel alıcının ödemesi gereken KDV ve diğer vergi ve resimleri içermez.

Bayrak Kaldırma

Web sitemizde toplanan peyler, Münadi tarafından salonda ileri sürülmek üzere web sitesinden alınır ve salonda bulunarak, telefonla veya müzayede öncesi yazılı rezerv veren katılımcıların veya masadaki temsilcilerinin bayrak kaldırmaları ile işi yürütür. Münadi, eserin satılabilir değerine ulaşana kadar kendi inisiyatifi veya salonda bulunan telefonla veya yazılı rezervle katılanların bayrak kaldırımları ile satışını yapabilir. Münadi, mal sahibi veya onun adına kaldırıldığını tespit edilen bayrakları kabul etmeyecektir. Hiçbir koşulda münadi, satılabilir veya üzeri değerler için mal sahibi adına artırımı yapmayacaktır.

Mezatımıza katılmayan müstakbel alıcılar Rumeli Mezat’a müracaat eder ve almak istedikleri her eser için en yüksek bedeli belirterek, onların adına bayrak kaldırılması için yazılı talimat verirler.

Muhammen bedeli mezatlarda, Rumeli Mezat görevlileri satılabilir değeri göz önünde bulundurarak, eseri mümkün olan en düşük fiyatla alabilecek şekilde bayrak kaldıracaktır. Yazılı rezervlerden iki veya daha fazla sayıda eşdeğerde bayrak kaldırılması durumunda, Rumeli Mezat tarih olarak yapılan ilk başvuru öncelik alacaktır. Teklif usulü mezatlarda Lot’un fiyatını verilen ilk pey belirler ve açık artırma bu bedel ile başlar. Salondan yada Web sitesinden daha üstü bir pey gelmediği taktirde, Lot ilk peyi verene, yazılı pey verdiği Tutar bedelinde kalır.

Eser salonda yazılı rezervde belirtilen fiyatın altında kaldığı taktirde, bu değer ne olursa olsun salondaki fiyatın bir üstüne rezerv sahibine verilecektir. Yazılı rezerv formu katalogda bulunmaktadır. Ayrıca web adresinden sağlanabilir. Mezatımızdan eser almak isteyenler web sitemizde yada kataloglarımızda belirtilen telefon numaraları ile satışa katılabilirler. Telefonla katılmak isteyenler en geç 1 (Bir) gün saat önce Rumeli Mezat telefon ile müracaatta bulunacak ve mezata telefonla katılmak istediklerini bildireceklerdir.

Rumeli Mezat müşterilerine kolaylık olarak yazılı rezerv ve telefonla katılım hizmetlerini sunmaktadır. Telefonla yapılan her değer artırımı (sürülen pey) kayıt edilebilir. Bu kayıtlar müstakbel alıcıyı ikna etmek için kullanılır. Fakat, Rumeli Mezat’ı müzayede esnasında yapılabilecek muhtemel hata ve aksaklıklardan sorumlu olmayacaktır.

Pey artırımları genellikle, asgari muhammen değerin altından başlar ve aşağıdaki tabloda belirtilen miktarlarda bayrak kaldırılarak yapılır. Münadi artırım değerlerini değiştirmeye yetkilidir.

5-100 TL arası 5 TL

100-200 TL arası 10 TL

200-500 TL arası 25 TL

500-1.000 TL arası 50 TL

1.000 -5.000 TL arası 100 TL

5.000-10.000 TL arası 250 TL

10.000 TL üzeri 500 TL

artırılacaktır.

Çekiç Fiyatı

Çekiç fiyatını münadinin son çekiç darbesi “SATTIM” ibaresi belirler. Alıcı bayrak kaldırmak sureti ile yapmış olduğu tekliften sorumludur. Yazılı rezerv sonuçları müzayededen sonra telefon, e-mail, posta veya telefon ile bildirilecektir. Alıcı müzayededen almış olduğu eser veya eserlerin çekiç fiyatı üzerinden %15 komisyon, KDV ve gereken diğer vergileri 1 (bir) hafta içinde nakden ödeyerek teslim alacaktır.

Kredi kartı ile ödemeler, müzayede tarihini takip eden 7 gün içerisinde yapılmalıdır. Bu süreyi geçen ödemelerde kredi kartı kabul edilememektedir.